Copidocephala viridiguttata

Salta plantas o fulgóridos.

Button4

References found in the Biodiversity Heritage Library