Dumetella carolinensis

Pájaro-gato gris

Button4

References found in the Biodiversity Heritage Library