Radopholus similis

Nematodo barrenador

Button4

References found in the Biodiversity Heritage Library